KARI PEDERSEN Kari.pedersen@bt.no

Det var tidlig i vår at fylkeslegen i Hordaland presenterte en tilsynsrapport med en rekke alvorlige skraper for sykehuset: Flere avdelinger har jevnlig overbelegg og korridorpasienter. Ventetiden ved røntgen er uforsvarlig. Visse typer ventelistepasienter må vente uforsvarlig lenge på operasjon. Sykehuset fikk frist til 1. juni med å svare hva som kan gjøres for å rette på problemene. Svaret fra assisterende direktør Tore Nepstad er en lang liste med tiltak. Her er noen av dem:

Forsterket sykehjem * Sykehuset planlegger en flyttesjau for å få plass til flere senger og mer areal til poliklinikk, der pasientene kan opereres uten innleggelse.* I løpet av sommeren vil Bergen kommune bli invitert til å samarbeide om å utvikle et forsterket sykehjem. Der kan sykehjemspasienter få nødvendig behandling, i stedet for å bli innlagt på sykehus.* Mangel på spesialsykepleiere skaper operasjonskøer. Om halvannen uke kommer et innleid team på ni erfarne spesialsykepleiere for å bemanne opp en hel operasjonslinje.* Haukeland har fått reservert plass i Australia til utdanning av ni spesialsykepleiere.* Samtidig forhandler Haukeland med flere private klinikker om å kjøpe operasjoner. Pasienter sendes til utlandet og sykepleiere hentes fra utlandet.* Sykehuset styrker nå samarbeidet med både Diakonissehjemmet Haraldsplass og Kysthospitalet om å avlaste hverandre.

Stanses av innsparing Samtidig avviser ledelsen ved Haukeland at øyeblikkelig hjelp pasienter må vente uforsvarlig lenge på røntgen. Sykehuset har som rutine å bestille røntgen for inneliggende pasienter som øyeblikkelig hjelp. Disse må tidvis vente, men dette kan ikke kalles uforsvarlig, sier Nepstad.— Hvilke av disse tiltakene kan dere gjennomføre hvis sykehuset må spare inn 150 millioner i år? - Hvis vi må ta hele denne innsparingen vil det gå ut over pasientene og også ramme de forbedringene vi har satt i verk. Men foreløpig arbeider vi som om intet skjer, sier Nepstad.