Sykehuset investerte, pusset opp og kjøpte inn for over 33 millioner kroner mer enn det var budsjett til. Det meste ble kjøpt inn etter at inntektsstoppen ble vedtatt. Kontrollutvalget mener det var fullt mulig å holde igjen på disse postene.

Budsjettene sprakk

Allerede i mai var fylkespolitikerne klar over at budsjettet ville sprekke, men flertallet på fylkestinget ville ikke innføre ansettelse— og innkjøpsstopp. Utover høsten steg det samlede underskuddet til skremmende høyder. Det var derfor et rasende fylkesting som i oktober tok et oppgjør med økonomistyringen ved Haukeland sykehus. Særlig var man opprørt over at sykehuset syntes å fortsette innkjøp og vedlikehold uten hensyn til den økonomiske situasjonen

Flertallet på fylkestinget vedtok innkjøpsstopp ved sykehuset. De ønsket også at fylkesrevisjonen skulle sjekke hvordan sykehuset førte kontroll med innkjøp og vedlikeholdsutgifter.

Elendig styring

Fylkesrevisjonen har undersøkt regnskapene til sykehuset og har avdekket elendig styring.

Selv om innkjøpsstoppen kom i midten av oktober, fortsatte innkjøpene som om ingenting hadde skjedd, ja de økte til og med. Fra oktober og ut året ble det gjort investeringer på 22,3 millioner kroner som det ikke var dekning for i budsjettet.

Kommunerevisjonen gjorde en analyse av innkjøpene hver måned gjennom året. De viste at innkjøpene i fjerde kvartal lå 36 prosent over gjennomsnittet for de fire kvartalene i året. Hovedtyngden av innkjøpene ble gjort i desember.

Fylkeskommunen betaler

Rapporten avdekker at Haukeland sykehus hadde dårlig oversikt over regnskapstallene. Selv portoutgiftene steg til uanede høyder fordi sykehuset ikke avleste frankeringsmaskiner på over et år. Kontrollutvalget er ikke nådig:

«..dei dokumenterte overskridingane siste kvartal grenser til tenesteforsøming innan økonomistyring av leiinga ved sjukehuset.»

Regningen for overforbruket må fylkeskommunen betale i årene som kommer.