— Jeg kan ikke gå ut med hans forhold i saken eller siktelsen mot ham. Det vil skje ved en eventuell fengsling mandag, sier politiinspektør Svein Erik Krogvold.

— Kan du bekrefte at han satt varetektsfengslet på det antatte drapstidspunktet?

— Han hadde alibi. Det er på det rene.

Politiet har åtte til ti etterforskere som jobber på fulltid med saken. De har foretatt om lag 60 vitneavhør.

— Det var den taktiske etterforskningen som gjorde at saken tok en ny vending lørdag og som resulterte i at vi gikk til pågripelse, sier Krogvold.

— Var det sikringen av de biologiske sporene som gjorde det mulig å gå til pågripelse?

— Det vil vi ikke kommentere konkret. Vitneavhør og en totalvurdering av situasjonen gjorde at vi følte vi kunne pågripe de siktede.

— Hva slags biologisk spor var det snakk om?

— Det kan vi ikke gå ut med.

— Ble det gjort beslag i de siktedes bolig under ransakelse?

— Ransakelsen var en del av den rutinemessige etterforskningen. Utover det har vi ingen kommentar.

— Hva sier de siktede om skyldspørsmålet?

— Det vil vi ikke kommentere.

— Hvor mange av de siktede har alibi?

— Det kan vi ikke komme inn på, utover at den ene 20-åringen har alibi for drapstidspunktet. Vi er midt i etterforskningen og har ikke låst oss til noen faste konklusjoner ennå. Det er spor som må avklares og vitner som må avhøres, opplyser Krogvold og lensmann Arne Vardøy ved Arna og Åsane politistasjon.