• De ansatte kommer og går når de vil, og jobber sakte. Derfor blir lønnen lav, sier daglig leder Marit Helen Sæløen ved Espeland Rekvisitasenter AS. Nå vil hun forhandle om tariffavtale.

Tirsdag var Bergens Tidende og intervjuet daglig leder Marit Helen Sæløen og de ansatte. I går ga hun etter og varslet Fellesforbundet at hun vil forhandle om en tariffavtale som sikrer de ansatte ordnede lønns— og arbeidsvilkår.

- Oppførte seg ufyselig

— Jeg er interessert i å samarbeide med Jørn Eggum. Han oppfører seg ikke så ufyselig som den første i Fellesforbundet som kom hit, forklarte Sæløen i går.

Tirsdag var hun først og fremst opptatt av å kritisere de ansatte.

— De har aldri villet rette seg etter normal arbeidstid. Jeg tok det opp i et møte i januar. Dagen etter var det bare en på jobb klokken åtte.

— Alle ansatte vi har snakket med sier det ofte ikke er noe å gjøre når de kommer på jobb klokken åtte?

— Det er ikke riktig. Her er det hauger av arbeid.

— Vi har gått gjennom lønnsslippene til en rekke ansatte. Den viser at timelønnen er på mellom 70 og 75 kroner timen?

— Hvordan kan du vite timelønnen? De er sjelden på jobb hele dagen. De kommer sent om morgenen, forsvinner midt på dagen og går tidlig.

- 70 kroner er for lite

— Påstår du at NN (ansatt som ikke vil ha navnet sitt i avisen) er så mye vekke som du her beskriver?

— Nei, det gjelder ikke han.

— Og da blir lønnen 70 kroner timen?

— Det er for lite, jeg er enig i det, men slik skal det ikke være. Han kunne ha tjent mer om han klargjorde biler i stedet for å skifte dekk.

— Jobber han rett og slett uklokt?

— Flere av dem kunne ha tjent mer om de tok mer initiativ og jobbet hardere.

Sæløen bekrefter at de ansatte ikke får lønn ved sykdom, og heller ikke overtid og helgetillegg. Dette tilskriver hun ordningen med provisjonslønn.

— De ansatte har fått tilbud om enten 35 prosent provisjon og rett på sykepenger eller 40 prosent provisjon og ingen sykepenger. Alle har valgt 40 prosent.

Tilbød kontrakt

— Du beskriver ansatte som kommer og går når de vil og som ikke jobber særlig effektivt. Er du tjent med slike ansatte?

— Jeg har vært alt for snill.

I midten av april fikk de ansatte tilbud om kontrakt. Det skjedde etter at flere hadde organisert seg. Tilbudet lød på fast timebetaling på 105 til 110 kroner timen, samt bonus for dem som jobbet inn mer enn 40.000 kroner for firmaet i måneden.

— Vi avviste kontrakten. Vi får ikke det vi har rett på, verken overtid eller ekstrabetaling i helgene. Lønnen ligger også under minstelønn, sier Hassan Ali.

Det er Sæløen uenig i.

— Flere snakker ikke norsk, de skriver ikke norsk og nesten ingen har sertifikat. Vi må jo mate dem med arbeid. Det må vi og ta hensyn til når vi fastsetter lønnen, uttalte hun til BT tirsdag.