I løpet av den siste måneden er det installert overvåkingskameraer og toveis talekommunikasjon i alle de elleve cellene i fyllearresten i Bergen. Hensikten er å redde liv.

— Heldigvis er det svært sjelden at noen omkommer i drukkenskapsarresten. I Bergen er det vel tolv år siden sist. Men Politidirektoratet mener likevel at det er for mange dødsfall i norske arrester, og har innført overvåking i alle politidistrikt, sier politioverbetjent Paal Thorbjørnsen, seksjonsleder for arrest- og fremstillingsseksjonen i Hordaland politidistrikt.

Arrestforvarerne er pålagt å sjekke at alt er ok i cellene minst hver halvtime. Overvåkingen skal komme i tillegg til denne kontrollen. Bare når de innsatte er på toalettet, er de utenfor kameraets rekkevidde.

— Vi har bare hatt dette systemet noen uker, men vi har hatt ett tilfelle der vi oppdaget at en person lå med hodet mellom madrassen og veggen i en unaturlig stilling. Da fikk vi umiddelbart sjekket at han pustet, sier Thorbjørnsen.