— Selv om vi nå forventer nedbør i dagene som kommer, er vannsituasjonen fremdeles anstrengt. Vi innfører derfor forbud mot å benytte bilvaskemaskiner tilknyttet kommunal vannforsyning fra 17. mars, sier fagdirektør Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten i en pressemelding fra Bergen kommune.

Forbud mot spyling

Samtidig innføres det forbud mot å benytte slange som tar vann fra kommunal vannforsyning til spyling av gater, fortauer, vask av bil, husfasader og lignende rengjøring. Vask som gjøres ved bruk av bøtter og kanner er tillatt.

— Man får fortsatt vaske bilen med bøtte og svamp, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

Det kan gis dispensasjon til bilvaskemaskiner med spesielt lavt vannforbruk, dvs. mindre enn 70 liter pr bilvask.

To liter hver

Hvert døgn går det med 500.000 liter vann til bilvask på bensinstasjoner og vaskehaller i Bergen, ifølge kommunen. Det tilsvarer en vannmengde på to liter daglig pr. innbygger.

Til sammenligning brukte hver bergenser 524 liter vann daglig i januar — eller ti fulle badekar pr. mann. Forbudet mot å spyle bilen ventes dermed å kutte vannforbruket i Bergen med om lag 0,4 prosent.

- Er ikke innsparingen på to liter bare en dråpe i havet?

— Jo, det kan man si, det monner ikke mye, og det er en av grunnene til at vi ikke innførte dette tiltaket tidlig, sier Rastad.

Urimelig skjevhet

Han synes likevel det er viktig å unngå unødvendig stort forbruk av vann til bilvask i noen deler av byen, mens folk i Bergen vest må koke drikkevannet sitt.

- Er det mest av psykologiske grunner dere gjør dette?

— Nei, det har ligget klart som ett av mange mulig tiltak lenge, men vi begynte i den enden der vi kan oppnå mest: Å senke vanntrykket og ta i bruk alternative vannkilder, sier Rastad.

Her er «straffen»

Folk som bryter forbudet, risikerer mye.

— Vi har hjemmel til å kutte vannforsyningen, sier fagdirektør Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten.

Virkemiddelet vil bli tatt i bruk ved gjentatte overtredelser.

— Men jeg vil jo tro at folk har forståelse for at de må vente med å vaske bilen sin, når 22.000 husstander må koke vannet sitt, sier han.

Kan vare gjennom sommeren

Rastad håper at bergenserne gjør sitt beste for å spare på vannet fremover.

— Denne situasjonen kan vare i måneder, så vårt perspektiv er gjennom sommeren, sier Rastad.

Selv om Bergen skulle få normale nedbørsmengder i månedene fremover, vil vi fortsatt ha vannmangel i sommer.

— Det vi virkelig jobber med nå, er hvordan vi kan ta i bruk de kildene som ikke er knyttet til vannettet, med pumper og ledninger, sier informasjonsdirektøren.

Kriseplaner er klare

Osavatnet er blant vannene som vil bli koplet til. Kommunen har også doblet bemanningen til tetting av lekkasjer i nettet, og ser dessuten for seg at vanntrykket kan bli redusert i Bergen sentrum.

Et av tiltakene som kommunen håper de slipper å innføre, er å strupe vannforsyningen til cruiseskipene som anløper Bergen i sommer.

Skulle vannmagasinene gå helt tomme, finnes det også kriseplaner for å rense sjøvann. Dette vannet vil i så fall ikke være egnet som drikkevann. Foreløpig er det ingen grunn til å tro at situasjonen vil bli fullt så ille.

— Vi håper på det beste og planlegger for det verste, sier Rastad.

Fagdirektør Magnar Sekse håper det ikke blir nødvendig å bruke sjøvann.

— Det finnes utstyr som kan rense sjøvann, men det ikke klart om vi kan få på plass et tilstrekkelig antall moduler, sier han.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!