— Den nye forskriften vil bli vedtatt så snart som mulig, og senest 1. juni, opplyser avdelingsdirektør i Kystdirektoratet, Tormod Lunde, til Bergens Tidende.

Overtredelser av de nye bestemmelsene, skal kunne straffes med bøter. Hensikten er å redusere tallet på ulykker. Lunde håper også å få slutt på at råkjørere i skjærgården skal være til sjenanse for andre.

— Det dreier seg om å vise hensyn. Alle som ferdes langs kysten vår vet hvor plagsom støyen og bølgene fra vill båttrafikk kan være, sier Tormod Lunde.

8783 skader i året

Stadig flere skaffer seg fritidsbåt. Farkostene får stadig større motorer, og stadig høyere toppfart. Samtidig har ulykkestallene skutt i været.

I 1998 registrerte forsikringsbransjen 6193 skader på fritidsbåter. I 2002 ble det til sammen meldt om 8783 skader. I samme periode er erstatningsutbetalingene til fritidsbåteierne nær doblet; fra 148,1 millioner kroner i 1998 til 262,4 millioner kroner i 2002. Det viser tall fra Finansnæringenes Hovedorganisasjon.

31 omkom i fritidsbåt

I fjor omkom 31 personer i ulykker med fritidsbåter i Norge. I 2001 omkom 19 personer, i 2000 36 personer, i 1999 29 personer og i 1998 mistet så mange som 50 personer livet i ulykker med fritidsbåter.

De aller fleste som omkommer i slike ulykker er menn, og en stor andel er påvirket av alkohol. De fleste dødsulykker skjer med åpen motorbåt, innaskjærs og i godt vær. I følge Sjøfartsdirektoratet er det nesten alltid menneskelige feil som er den direkte årsaken til ulykkene. Derfor blir opplæring og holdningsskapende arbeid ansett som de viktigste virkemidler for å begrense antall ulykker med fritidsbåter.

I fengsel for båtpromille

Etter at det ble innført promillegrense til sjøs for en del år siden, er mange fritidsbåtførere dømt til store bøter og betingete fengselsstraffer. En del er også dømt til fengsel for båtpromille, etter at Høyesterett i 2000 skjerpet straffen for båtfyll.

I følge statistikk fra landets sjøfartsinspektører blir to av tre lovbrudd på sjøen begått av førere av fritidsbåter.

Lovbruddene dreier seg om alt fra forurensing til promille og manglende sertifikater for skip eller mannskap. Fra 1. juni skal altså fritidsbåtførerne i tillegg kunne straffes for råkjøring.

IKKE SLIK: Vatlestraumen i går: Slik skal det i hvert fall ikke gjøres.
FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN