I dag legger finansbyråd Liv Røssland (Frp) frem byrådets forslag til budsjett for Bergen i 2015. Som ventet gjeninnfører byrådet eiendomsskatt i budsjettet for 2015. Skattesatsen blir på 2,5 promille, med et bunnfradrag på 500.000 på hver boenhet.

Slik beregnes skatten

Grunnlaget for å regne ut skatten blir Skatteetatens boligverdi. Dette er et anslag på boligens markedsverdi, beregnet ut fra areal, byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger om området. Likningsverdien utgjør 25 prosent av boligverdien.

Finansdepartementet har sagt at kommuner kan ta eiendomsskatt med utgangspunkt i 80 prosent av boligverdien. Bergen kommune vil i tillegg gi et bunnfradrag på 500.000 kroner for hver boenhet, og ut fra dette beregne en eiendomsskatt med skattesats på 2,5 promille.

Trenger inntekter

Eiendomsskatten på boliger ble fjernet i 2012. Siden den gang har det bare vært eiendomsskatt på næringsbygg. Nå ser de seg nødt til å gjeninnføre skatten for å dekke utgifter til opprusting av kommunale bygg.

Dette har vært ventet, ettersom det er varslet at årets budsjett er svært stramt.

Gjeninnføringen av eiendomsskatt fra boligeiere gir kommunen ekstra inntekter på over 500 millioner kroner. Med skatten på næringseiendom får kommunen inntekter på totalt 740 millioner kroner.

Les også:

**• Her er hovedpunktene fra budsjettet

SV etterlyser tallene, MDG etterlyser dyrene

Redningspakke til teatre**