Høyre, KrF og Frp gjorde som ventet og stemte i dag for å innføre PC-plikten fra neste år. Neste års førsteklassinger i videregående skoler i Hordaland blir nødt å kjøpe eller leie en bærbar datamaskin som skal brukes i undervisningen.

Frp ønsker å reklamefinansiere PC-kjøpet, men fikk ikke KrF med på det. Frp-representant Roald Stenseide vil ta opp forslaget når fylkesutvalget behandler saken 21. september.

Stenseide understreker at skolegangen ikke skal bli dyrere selv om elevene blir pålagt å kjøpe datamaskin.