Etter den første innledende samtalen om neste års bybudsjett, er Høyres gruppeleder Hilde Onarheim optimist:

— Vi har avtalt å møtes igjen onsdag. Da satser vi på en snarlig enighet, sier hun til Bergens Tidende.

Frp har krevd omfattende utsalg av kommunens eiendeler. Onarheim er skeptisk både til delsalg av BKK og salg av Tide-aksjene.

Det siste er et spørsmål om tidspunkt:

— Vi ønsker ikke å sitte med eierandeler i Tide. Spørsmålet er om tiden er moden for salg. Vi får jo ikke noe særlig for aksjene nå, sier hun.

BT skrev tirsdag at Frp priser Tide-aksjene til 250 millioner kroner, mens børskursen tilsier en pris på 90 millioner.

Venstre og KrF har sagt klart nei til salg av BKK-aksjer. Høyre er langt på vei enig.

Mer aktuelt er det å drøfte delsalg av BIR, sier Onarheim.

BIR AS er Norges nest største renovasjonsselskap og eies av Bergen og åtte andre kommuner. Selskapet har 290 ansatte.

Administrerende direktør Steinar Nævdal er tilbakeholden med å diskutere eiernes salgsplaner. Heller ikke kan han si hvilke deler av BIR det er aktuelt å selge:

— En mulighet er å beholde den lovpålagte monopoldelen av selskapet i BIR Privat AS og selge ut resten,. Uten at jeg vil si at det er en løsning, sier Nævdal.

I så fall vil 210 jobber bli privatisert.

Hvis ikke salg av BIR blir en del av budsjettavtalen, kan det bli tema til våren. I den nye samarbeidsavtalen har Frp fått inn at eierskapsmeldingen skal drøftes på nytt. Den handler om hva kommunen skal eie og hva den kan kvitte seg med.

PÅ PLASS: I går morges ønsket varaordfører Kristian Helland (KrF) velkommen tilbudsjettsonderinger på sitt kontor. Rundt bordet fra venstre Øistein Christoffersen(Frp) Liv Røssland (Frp) Hilde Onarheim (H) og Anders Skoglund (V).