— Det er dramatisk at fond på i alt 20 millioner kroner plutselig er inndratt i sommerferien, sier Audhild Tveiterås, seksjonsleder for videregående opplæring i Utdanningsforbundet Hordaland, til Bergens Tidende. Kuttet er kommet svært overraskende på skolen og lærerne. De opplever det svært frustrerende at det kuttes så kraftig i fond som har gitt trygghet.

Ennå vet de fleste lærerne ikke om at skolenes fond er inndratt. Politikerne i fylkesutvalget valgte plutselig denne løsning i sommer. Nå er meldingen kommet til skolene. Lærere som kommer til skolen ved skolestart, har vanskelig for å tro dette er sant. «De har skutt gullhønen», sier en.

Hardest rammet

Stord yrkesskole og tekniske fagskole er hardest rammet. Fond på 10 millioner kroner er tatt fra denne skolen, penger som skulle sikre driften av skolens opplæringssenter.

— Vi skulle bruke fondet til å sikre oss topp moderne utstyr, sier rektor Ivar Helland.

Senteret er selvfinansierende og fondet har vært en buffer som har sikret driften. Nå har skolen skrevet et skarpt brev til fylkeskommunen. Rektor håper inderlig skolen får pengene tilbake.

— Vi vet ikke helt hvordan vi nå skal klare driften fremover når utviklingspengene nå er inndratt, sier senterleder Torleif Kolstø, forhandlingsleder for NITO i Hordaland. Han er overrasket over at fylket kunne ta pengene helt uten forvarsel.

Ytt noe ekstra

Skolene har hatt mulighet til å skaffe seg fond ved å drive oppdragsvirksomhet. Lærerne har stått på og ytt noe ekstra, ofte på kveldstid. Ved å drive kurs for næringslivet, har skolene kunnet disponere overskuddet til beste for skolen.

Samtidig har dette bedret kvaliteten i vanlig undervisning, sikret skoledriften og styrket næringslivet.

— Det er trist at skolens fond er tatt. Skolene brukte dem til å spare til ting de trengte utover budsjettet, sier rektor Aud Eva Bjørdal ved Laksevåg videregående skole.

Slag i ansiktet

— Kuttet er et slag i ansiktet som møter skolen og lærerne etter ferien. Det kan redusere kraftig motivasjonen for å yte noe ekstra, mener rektor Gunda Falao Sparre ved Bjørgvin videregående skole.

— Prinsipielt er kuttet alvorlig. De flinkeste skolene med lærere som yter noe ekstra, blir denne gang straffet. Hvordan skal vi forklare dette for de ansatte og motivere til ny innsats, undres Bjørn Kristian Jæger, fungerende rektor bed Bjørgvin Maritime Videregående Skole.

— Når fond kuttes, mister skolene muligheten til å overføre et overskudd til et annet år, påpeker Audhild Tveiterås. Skolene har kunnet tenke strategisk og planlagt innkjøp fornuftig. I fremtiden frykter hun panikkjøp.