Det reduserte antallet parkeringsplasser i sentrum er en følge av åpningen av Klostergarasjen.

Blant annet gjøres 100 p-plasser om til soneparkering, 82 til varelevering og 70 til «ekspressparkering» med maks en time parkering og høy avgift. 231 av plassene opphører fullstendig.

På noen av plassene vil det dessuten bli satt opp returpunkter for innsamling av papir, flasker og liknende.

Prisene for parkering på gategrunn skal være høyere enn avgiftene i offentlige parkeringsanlegg, og bystyret vil senere ta stilling til de nye satsene.