Vi står ved Bybanens anleggskontor lengst nord i Inndalsveien. Sørover ligger gaten i strålende sol og med glinsende bybanespor. Den er bredere og åpnere enn før. Og lavere. En gang gikk trikken forbi her og opp til den gamle kommunegrensen mot Fana.

— Her er gaten senket en meter og under er det bygget en ny flott bro, forteller Gry Stenersen, som er prosjektleder for Bybanen i Inndalsveien. Hun peker på jernbanesporet til NSB som krysser under gaten her og forteller at Bybanen kan koble seg på jernbanenettet, om det skulle være nødvendig.

Et urbant tre

Til tross for trafikken var Inndalsveien en fin gate. Ikke minst på grunn av alleen som vokste langs gaten. Nå er de sytti år gamle løvtrærne hogd ned. Der hvor det har vært mulig å plante nye, er det gjort.

— Vi har plantet den samme sorten. Svensk asal er et urbant tre som tåler salting. Vi har prøvd å få til trær på begge sider av gaten, men det har ikke vært mulig alle steder. Det ligger tett i tett med kabler, vann og avløp under fortauene her. De kan ikke ligge i gaten under selv banen, sier Stenersen.

Mange steder er der satt opp støyskjermer med vindu og dører i. Noen har fått satt inn spesialvindusruter som skal skjerme mot støy.

— Det måles og vurderes etter mange kriterier hvem som får skjerming. I dag er det 35 decibel som er grensen for støy inne, før var det 42, sier Stenersen.

Holdeplass Brann stadion

Det er femten holdeplasser på Bybanen fra sentrum til Nesttun. Tre av dem ligger i Inndalsveien. En av dem har fått navnet Brann stadion, og det er ikke Stenersen helt fornøyd med. Bybanekontoret hadde foreslått Nymark, men i bydelsutvalget ble det forkastet.

Den siste holdeplassen, oppe ved Fageråstunnelen, skal hete Wergeland, tror Stenersen.

Det er franske entreprenører som leverer strøm, master og kjøreledning, mens Fjord 1 skal drifte og kjøre Bybanen. Hvert tiende minutt skal et sett med fire vogner gli inn foran de lakkrøde stasjonene. I rushet hvert femte minutt.

Enveiskjørt nordover

Det er ikke blitt mye igjen av den gamle bilveien. Inndalsveien blir enveiskjørt nordover fra Fanahallen. Fra byen opp til Svaneviksveien blir det to kjøreretninger. Det skyldes at det må lages tilkomst til en nye høyskolen som snart skal påbegynnes.

Om ikke lenge åpnes den lille gatestumpen av Storetveitveien forbi Fanahallen, slik at trafikken kan kjøre rett fram mot Inndalsveien i stedet for å sluses inn gjennom Eikeveien.

At det ikke er noen trasé for sykkel gjennom Inndalsveien synes Stenersen er veldig dumt. Syklistene er henvist til Kanalveien.

Prøvekjøring til nyttår

Grunnentreprisen på Inndalsveien med verkstedet på Kronstad er rundt 280 millioner kroner. Sporene på hele banestrekningen opp til Nesttun beløper seg til 150 millioner kroner, ifølge Stenersen.

— 22. juni 2010 skal hele strekningen fra sentrum til Nesttun åpnes for trafikk. Til nyttår er hele sporet lagt. Da begynner vi å prøvekjøre. Det blir veldig spennende, sier Stenersen. Hun opplyser at de alt har begynt å prosjektere viderer mot Lagunen. Arbeidet på den strekningen begynner til sommeren.

— Folk langs banen er kjempefornøyde. Det er blitt så stille her, sier de. Og mange synes også det er blitt bra å få mer lys. Vi får bare gode tilbakemeldinger, sier prosjektlederen.

Bor du langs bybanen? Si din mening:

FORNØYDE: Vi får bare gode tilbakemeldinger fra folk her i Inndalsveien, sier prosjektleder Gry Stenersen. Den eneste kvinnen blant sjefene på utbyggingen av Bybanen. Foto: Ørjan Deisz
BØLGER: Glasset som omgir holdeplassene har et fått et flott bølgemønster. Foto: Ørjan Deisz
GATEDØR: Støyskjermer med vinduer og dører er blitt en del av det nye gatebildet i Inndalsveien. Foto: Ørjan Deisz
FARGESPILL: Skiftende farger på gatelegemet i Inndalsveien gir bybanestrekningen et helt eget særpreg. Foto: Ørjan Deisz