Nå er alt det formelle så å si klart fra kommunens hånd, og de vil invitere til arkitektkonkurranse om «mathall», eller torghall, og servicebygg på Torget. Innbydelsen vil bli sendt ut i løpet av januar, eller kanskje februar.

— Så får vi håpe at presset på arkitekter og entreprenører ikke er så stort at det blir utsettelser, sier byråd Lisbeth Iversen.

Torghallen skal ligge mellom servicebygget og dagens Blomstertorg, langs fortauet. Kommunen tenker seg den delt i tre mindre haller, med gangsoner imellom. Disse må kunne lukkes om vinteren, slik at hallen da fremstår som ett langt bygg.

Private eiere

Servicebygget skal oppføres med kommunale midler. Torghallene derimot er det meningen at private investorer skal finansiere og drive. Finansbyråd Hans Edvard Seim har arbeidet en tid med dette, og opplyser at de tre tidligere deleierne i Torget AS - Bergen næringsråd, Bergen Reiselivslag og Sentrumsforeningen - er interessert. Utenom disse ser det ut som Halvard Lerøy, G.C. Rieber, Kjøttbasaren, Bjarne Johnsen AS og Sparebanken Vest er aktuelle. Kanskje kommer det også andre til, men det vil vise seg underveis.

30. januar innkaller han til generalforsamling i Torget AS. Etterpå blir det et utvidet eiermøte der disse åtte deltar. Seim vil også invitere en del personer som har vist sterkt engasjement for Torgets fremtid.

Blant disse vet vi at Johan Fredrik Kroepelien i Torgets Venner og mikrobiolog og seniorforsker Stein Mortensen ved Havforskningsinstituttet vil bli invitert. Mortensen er sterkt opptatt av hvordan hygienekravene for sjømat kan ivaretas, og Kroepelien bidro til å skaffe penger ved forrige opprustning.

— På dette møtet vil det trolig bli etablert en arbeidsgruppe for å analysere muligheten for å realisere torghallene, sier Hans Edvard Seim.

Komplisert byggeprosess

Arbeidsgruppen vil bestå av private, engasjerte personer, men også to kommunale koordinatorer. En av dem blir styreleder Dagfinn Øvrebotten i Torget AS, og en fra byggesaksavdelingen. Disse to skal være en kanal inn i det offentlige. Gruppen skal selv få utvikle prosjektet, med de føringer kommunen legger, men i et samarbeid.

Det er meningen at den første av de tre torghallene skal stå ferdig i løpet av 2008/2009. Arbeidet med hallene kan begynne så snart servicebygget er innflyttingsklart, for da kan de grå plasthallene som nå står på Strandkaien fjernes, opplyser Lisbeth Iversen.

Byggearbeidet skal gjøres samtidig som Torget er en salgsplass og turistattraksjon, og det legger visse begrensninger.

Når det gjelder driften av bodarealene, blir det overlatt til Driftsselskapet Torget i Bergen AS.

Spennende flytekai

Når «reketrappen» kan være på plass innerst ved Torget, er ennå litt usikkert, forteller Lisbeth Iversen. Den kan i prinsippet begynnes på når som helst, men Iversen ser for seg en mer omfattende og spennende løsning enn bare en flytende betongkai.

Arbeidsgruppen som har jobbet med utviklingen av Torget kan tenke seg en konstruksjon som også har en undervannsdel, med vinduer ut mot sjøbunnen og integrerte akvarier.

For å finne en god og nyskapende løsning ønsker kommunen kontakt med kompetente miljøer som kan bidra med spennende løsninger.

Lisbeth Iversen vil komme i gang med Torget snarest mulig.