• Vinningsforbrytelser (tyveri, ran/utpressing og bedrageri) har økt mer i Hordaland enn i Norge totalt.
  • "Tyvene får lettere match i Bergen" skrev BT 4. juli i år. Oppklaringsprosenten for vinning var da kun 17,6 prosent. Nå er den enda lavere.
  • Tyverier deles i to: Simple/«vanlige» og grove. Sykkeltyverier utgjør flest av de simple tyveriene, ca. 15%. Innbrudd og stjeling fra bil er den største gruppen av grove tyverier (38%).
  • KILDE: POLITIET