34-åringen hadde da allerede tømt leiligheten for sigarer, brennevin, sigaretter, en klokke og en dvd-spiller.

Huseieren kom ikke til skade under opptrinnet. 34-åringen er straffedømt åtte ganger tidligere, og ble så sent som i fjor dømt til fengselsstraff for tyverier.

Bergen tingrett mener at syv måneders fengsel er en passende straff denne gang, og begrunner det med at innbruddet og knivtruslene skjedde i prøvetiden etter mannens forrige straffedom.