Den siste måneden har Hordaland politidistrikt fått melding om 256 grove tyverier. 19 av dem var innbrudd i boliger.

BT skrev for to uker siden om kraftig nedgang i antall narkotikasaker i Hordaland politidistrikt — noe politiet selv antar skyldes lav bemanning og dermed mindre kapasitet til å avdekke slike saker.

Påtaleleder Gunnar Fløystad fryktet at kriminaliteten skulle øke fordi kriminelle opplever risikoen for å bli tatt som lavere enn tidligere.

Flere advokater var ikke i tvil om at den lave bemanningen blir lagt merke til av byens kriminelle.

— Jeg har forstått at det er noen som tar litt større sjanser enn de ellers ville ha gjort, fordi de regner med å ikke bli tatt, sa advokat Odd Drevland.

Nær tredobling

Nå kan ferske tall fra politidistriktet tyde på at Drevland og Fløystad fikk rett. Mens blant annet antall voldssaker og sedelighetssaker har sunket i andre halvår, har økningen i vinningssaker skutt fart, spesielt siden 1. september.

Det var nettopp i september det såkalte «politiviruset» slo til for fullt.

Nå har politiets analytikere bedt avdelingene forsøke å forklare økningen, som er spesielt kraftig for innbruddstyverier. Den siste måneden er for eksempel antall boliginnbrudd nær tredoblet.

Selv har analytikerne antydet samme forklaring som politidistriktets påtaleleder: Kriminelle kan føle at det er mindre risiko for å bli oppdaget fordi det er få politifolk på jobb, og utnytte dette til å begå flere tyverier.

Vinningsforbrytelsene den siste tiden er begått i hele politidistriktet, og omfatter både innbrudd i bil, bedrifter, hytter og boliger. Det tyder på at det er mange gjerningsmenn som står bak, mener politiet.

Blant annet mistenker de at omreisende utenlandske innbruddstyver står bak flere boliginnbrudd. Samtidig er også flere personer på politiets gjengangerliste i sving med tyverier.

- Påfallende

Politiets lokale fagforeningsleder, Ivar Sindre Hellene, er bekymret over utviklingen i vinningsstatistikken.

— Selv om det ikke går an å si noe helt bestemt om årsaken til økningen, er det jo nærliggende å tro at det kan ha noe å gjøre med at det kriminelle miljøet føler seg tryggere, sier Hellene.

Han mener den markante økningen utover høsten peker spesielt i den retning.

— Det er jo påfallende at dette skjer akkurat fra sommeren og utover, i de månedene hvor vi har hatt mindre bemanning enn normalt, sier Hellene.

Det har ikke lyktes BT å få en kommentar fra ledelsen i Hordaland politidistrikt.

For to uker siden advarte politimester Ragnar Auglend kriminelle mot å ta bemanningskrisen som en invitasjon til kriminalitet.

— Hvor vi velger å sette inn et nålestikk, kan ingen forutsi, sa Auglend.

KNUST: Innbruddstyvene klarte ikke å bryte opp låsen til bensinstasjonen, og gikk i stedet løs på det kraftige glasset i døren for å få en hånd innenfor og låse opp fra innsiden.
Eirik Brekke