— Det er ikke sikkert det er en sammenheng mellom de to innbruddene, men vi ser ikke bort ifra det, sier politioverbetjent Roald Raunholm ved Stord lensmannskontor til bt.no.

Det er foreløpig uklart hva gjerningspersonene har fått med seg, bortsett fra litt skillemynt fra forretningen.

— Sakene er under etterforskning. Vi har en interessant observasjon fra bileieren å gå etter, men vil gjerne ha tips, sier Raunholm.