Ifølge lensmannsfullmektig Samson Haaland ved Kvam lensmannskontor har tyvene stukket av med et fjernsynsapparat, en brødmaskin og en motorsag. Det er foreløpig ukjent hvordan tyvene har tatt seg inn i hytten.