Tyver brøt seg i helgen inn i lokalene til regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP Vest) i Bergen. Lederen frykter ikke at konfidensielt materiale er kommet på avveie.

— Heldigvis ser det ikke ut til at noe sensitivt er forsvunnet, verken datafiler eller noe fra arkivskap, sier leder Reidar Jakobsen i RBUP Vest.

Senteret, med cirka 50 ansatte i lokalene på Johan Lunds plass, driver blant annet forskning på barns og ungdoms psykiske helse. RBUP Vest driver eksempelvis den store «Barn i Bergen»-studien, der drøyt 9000 barn skal følges fra barneskolen til videregående.

Etter å ha gått gjennom lokalene, har Jakobsen kommet til at et par PC-er samt en del teknisk utstyr er forsvunnet etter innbruddet. Han anslår verdien til et sted mellom 50.000 og 150.000 kroner.

— Men PC-ene som er borte, er maskiner brukt av administrasjonen. Ellers står alle våre PC-er i universitetets nettverk. Og studier av barn og unge skal i utgangspunktet lagres uten mulighet til å koble sak og person, sier lederen.

Han håper uansett at utstyret kommer tilbake, selv om politiet har gitt dem lite håp om at det vil skje.