Med 12 kostbare strikkejakker og tre sigarettennarar med «Greetings from Norway» i hendene, vart dei to godt vaksne karane skræmde av alarmen.

Hoppa utfor

Tjuvgodset vart liggande att på altanen på tidlegare Hotell Vossevangen, medan karane hoppa utfor. Høgdeskilnaden ned til bakken tilsvarar ein etasje med solid takhøgd.

Ein av karane, ein 43-åring sat fortumla på bakken. Den eitt år yngre kompisen, låg med avbroten fot.

Hugsa ikkje

Begge sa seg skuldig i tjuveri, men nekta straffeskuld for innbrot. Dei var så sterkt alkoholpåverka at dei ikkje hugsa å ha brote seg inn, sa dei i Voss tingrett tysdag.

Men retten prova overtydande. Andre kan ha knust glasruta attmed døra til souvenirbutikken, er aldeles usannsynleg, og dei to vart aldri observert i den videoovervaka korridoren dei elles måtte bruka.

43-åringen, som er straffedømt sju gonger tidlegare, og bøtelagt ei rekke gonger, vart dømt til 45 dagars fengsel på vilkår, med to års prøvetid, og må betala 2000 kroner i bot.

Framleis mein

Heller ikkje 42-åringen treng sona fengselstraff, utover det døgeret dei sat i varetekt, dersom han held seg unna strafflagde handlingar i prøvetida på to år.

Straffa vart utmålt til 30 dagars fengsel. Også han må batala 2000 kroner i bot. Mannen er tidlegare straffa to gonger. Han har framleis mein etter beinbrotet.

I fellesskap må dei to erstatta innbrotsskadar på 3028 kroner til hotellet.