— Politikerne må tenke gjennom om de vil så tett på faget.

Det er Helse Bergen-sjef Stener Kvinnsland klare oppfordring til politikerne.

Han får støtte av lederen av Stortingets helse- og omsorgskomité Harald T. Nesvik (Frp).

Politikere inn i styret

Det siste året har politikere strømmet inn i styrene til landets helseforetak. Daværende helseminister Tore Tønne ønsket profesjonelle og uavhengige styremedlemmer, ikke politikere.

Dagens regjering endret dette i Soria Moria-erklæringen. Fire av 11 styremedlemmer skulle være folkevalgte.

— Når politikere griper inn i enkeltsaker, blir det ikke alltid like enkelt å styre etter faglige prinsipper, sier Stener Kvinnsland.

Heller ikke den til enhver tid sittende helseminister lar være å gripe inn i enkeltsaker og overstyre sykehusdirektørene.

Dårlig dusj

Da Dagfinn Høybråten (KrF) var helseminister, mottok han et brev fra en pasient ved Helse Bergen. Vedkommende var etter et opphold på sykehuset fortørnet over de dårlige dusj- og toalettfacilitetene.

Neste gang Høybråten kom på besøk til Haukeland, møtte han daværende sykehussjef Anne Kverneland Bogsnes. Han ba om å få se den aktuelle dusjen. Deretter beordret han Bogsnes til å utbedre den.

— Jeg sa at vi måtte vurdere det til neste års budsjett. Vi hadde allerede et vedlikeholdsetterslep på 1,5 mrd. kroner, og budsjettet var lagt for året, sier Bogsnes i dag.

Få kan være uenig i at forholdene for pasientene på Kreftavdelingens post 1 var kritikkverdige. For Bogsnes dreide det seg om å få et knapt budsjett til å rekke til mest mulig medisinsk behandling for pasientene.

— Det er vel første og siste gang Høybråten har pålagt noen å bygge en dusj, sa daværende viseadministrerende direktør Kvinnsland til BT i 2005.

Kontroversielle fødestuer

I Helse Nord grep helseminister Sylvia Brustad (Ap) nylig inn og bestemte at fødestuene som skulle stenges i sommer, likevel må holde åpne. Om nødvendig ved hjelp av dyrt, innleid personell. Dette skjedde etter massiv medieomtale.

— Dette er ikke en ny debatt, det er Brustad som har mistet oversikten, sier leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Harald T. Nesvik (Frp).

— Hvorfor tror du hun grep inn?

— Det er to og en halv måned til valget, sier Nesvik.

Ifølge statssekretær Arvid Libak (Ap) var det ny informasjon i saken som gjorde at Brustad engasjerte seg.

Sykehusdirektør Knut Schrøder ved Universitetssykehuset Nord-Norge har uttalt seg svært negativt om helseministerens reaksjon. Stengningsvedtaket var gjort allerede i mars, noe Brustad var orientert om.

Munnkurv

Schrøder har nå fått munnkurv av Helsedepartementet. Direktør Jan Erik Furunes ved Helgelandssykehuset er heller ikke spesielt snakkesalig om dette temaet når BT ringer.

Om samspillet mellom den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier han følgende:

— Jeg har to ord til deg: Lite forutsigbart.

Forholdet mellom helsefag og politikk har også nylig blitt aktualisert i striden om lokalisering av nevrokirurgi i Helse Vest.

Harald T. Nesvik mener det aldri skulle vært politikere i foretaksstyrene.

— Når hovedkvalifikasjonen er å være politiker, er det å gå baklengs inn i fremtiden. De burde vært økonomer eller hatt andre faglige kvalifikasjoner. Nå sitter politikerne der som gisler for statsråden som utnevner dem.

Hybridmodell

Oddny Miljeteig er helt uenig med Nesvik. Miljeteig er gruppeleder for SV i Bergen bystyre og styremedlem i Helse Bergen.

Bakgrunnen for Stener Kvinnslands hjertesukk om at politikerne bør vurdere å holde seg lenger unna faget, var et styremøte i Helse Bergen der politikerne, Miljeteig inkludert, og de ansattes representanter stemte stikk i strid med fagekspertisen.

Miljeteig opplever det som utfordrende og til dels vanskelig å sitte som politiker i styret i Helse Bergen.

— Det er en hybridmodell, men jeg tror det er viktig å få inn folkevalgte erfaringer i styrene, sier Miljeteig.

For henne var det helt uproblematisk å gå imot faglige råd.

— Det ble et samvittighetsspørsmål for meg, sier hun.

Bergens Tidende har i forbindelse med artiklene om helseøkonomi i lengre tid bedt om et intervju med helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Hun har ikke prioritert dette.

SYKEHUSLEDER: Administrerende direktør Stener Kvinnsland i Helse Bergen mener politikere i helseforetak må tenke gjennom sin rolle.
Bergens Tidende
- VANSKELIG: Oddny Miljeteig synes det til tider er vanskelig å være politiker i styret i Helse Bergen.
Silje Katrine Robinson