Leif Lund som er Aps talsmann i innvandringspolitikk, har grepet fatt i et innspill fra arbeidsmarkedsbedriftene. De 94 bedriftene med til sammen 7500 ansatte hevder at de til enhver tid har kapasitet til å gi 1000 flyktninger yrkesopplæring. Innspillet er siden støttet av Samarbeidskomiteen LO/DnA i Hordaland. I en uttalelse ber Samarbeidskomiteen myndighetene tilpasse regelverket slik at det blir mulig å sette tanken ut i livet.