Ola Thune var på 90-tallet engasjert av Anne Grethe og Ragnar Fagereng for å motbevise påtalemyndighetens påstander om at rådmannsparet selv hadde fingert innbrudd og overfall.

Nå skal han på ny inn i saken, for å styrke mulighetene for en gjenopptakelse.

– Lite troverdig

Anne Grethe Fagereng ble på 90-tallet dømt for å ha iscenesatt innbrudd og brannforsøk i egen bolig.

I 2006 hevdet eks-torpedoen Stian Njøten at han stod bak innbruddene, men saken ble henlagt fordi Njøten ikke ble vurdert som troverdig.

– Thune skal se nærmere på noen sider av saken. Konkret hva vi har bedt ham undersøke vil jeg ikke si. Thune fikk en del informasjon sist han var inne i saken, informasjon som er mer interessant nå i lys av det Njøten har kommet med. Det Thune kommer frem til blir med i avgjørelsen av om vi skal gå videre med en gjenopptakelsesbegjæring. Det blir avgjort over påske en gang, sier Fagerengs advokat, Helge Wesenberg.

– Holder til gjenopptakelse

Wesenberg mener at opplysningene som kom frem i Njøten-saken holder til gjenopptakelse.

– Vi vil gjøre en så god jobb vi kan med å underbygge begjæringen. Vi skal være veldig sikre før vi går videre med noe. Ett element i avgjørelsen blir hvorvidt Fagereng orker en ny runde med denne saken. Både med tanke på publisiteten det vil gi, og kostnadene. Hun hadde på sett og vis lagt saken bak seg. Og spesielt det forholdet at Njøten i mediene ble fremstilt med null troverdighet gjør at hun synes det hele er belastende, sier Wesenberg.

Ifølge advokaten skal Njøten ha trukket tilbake innrømmelsen da han skjønte at forholdene ikke var foreldet, og at han fortsatt risikerte straff.

Ekteparet Ragnar og Anne Grethe Fagereng.
BERGENS TIDENDE