— For gruppen ungdom mellom 15 og 18 år har vi sett den mest markante utviklingen i antall saker, sier administrerende direktør i Lindorff AS, Kjersti Monland.

Fra i fjor til i år er det 30 prosents økning blant inkassokravene til unge mellom 15 og 18 år, viser ferske tall pr. desember 2003. Lindorff er størst i Norge, med nesten halvparten av inkassomarkedet.

— Mange ungdommer har holdninger hvor de ikke skiller mellom «mitt» og «ditt», selv om det ikke er tyveri vi snakker om, sier Monland.

Hun understreker samtidig at ungdom ikke er den største gruppen i inkassosaker generelt.

— Men det er den prosentvise utviklingen som bekymrer oss, sier hun.

Personer under 18 år har ikke lov til å stifte gjeld. Det skal heller ikke være mulig å skaffe seg et ordinært telefonabonnement. Men ifølge Monland er det stadig flere muligheter for tenåringer å pådra seg betalingsanmerkninger.

— Det er flere ting 14-17-åringer kan gjøre som får konsekvenser for dem økonomisk. De kan gå på sykehuset og få behandling uten at foreldre vet det - og sitter igjen med en egenandel. De kan få gebyrer for sniking på buss og trikk, sier Monland.

I tillegg omgås reglene ved kjøp på kreditt. Tenåringer blir inkassoklienter på grunn av ubevisste selgere eller fordi foreldre har stilt opp.

Lindorff registrerer en nedgang i saker for 18-24-åringer, og tror det blant annet skyldes at mobilselskapene er flinke til å kredittsjekke nye kunder.

Ekspert på ungdomskriminalitet, forsker Sturla Falck, mener det er lite holdepunkter for å hevde at ungdom generelt stjeler mer enn før.

— Det finnes ikke belegg for dette, verken i data fra politiet eller undersøkelser der ungdom selv svarer. Ungdom bruker mer narkotika, men dette har ikke nødvendigvis sammenheng med tyverier og naskerier. De skaffer seg penger på andre måter, sier forskningslederen ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).