BJARNE KVAMbjarne.kvam@bt.no Midt på 90-tallet var antallet rettssaker mot norske presseorganer oppe i 30. I fjor var antallet sunket til 13. Og de fleste rettssakene blir vunnet av pressen.— Det har vist seg at det ikke er så lett å vinne frem mot pressen i domstolene. Dette tror jeg er hovedårsaken til at antallet saker er redusert, sier generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening til Bergens Tidende. Uendret journalistikk - Journalistikken er ikke blitt mindre aggressiv? - Nei, det tror jeg ikke. Jeg har ingen opplevelse av at ting holdes tilbake av pressefolk. Dessuten får vi jo håpe at kunnskaper og ferdigheter innen journalistkorpset går fremover. Men i hovedsak er inntrykket at den journalistiske standarden er omtrent som før, mener Øy. "Injurieadvokat" Per Danielsen mener tallmaterialet er så lavt at det ikke går an å si sikkert at antallet injuriesaker virkelig er redusert. - Når tallene er så små, kan variasjonene skyldes tilfeldigheter, sier Norges mest kjente injurieadvokat.- Min erfaring er at folk ikke er mer fornøyd med pressen enn før. Jeg tror ikke pressen er blitt bedre, sier Danielsen. Endret rettsstandard De senere årene har Norge på grunn av restriktive injuriedommer i Høyesterett blitt felt tre ganger i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Generalsekretær Øy mener at vi nå har fått en mer liberal praksis i injuriesaker, og at ytringsfriheten i Norge dermed er styrket. Advokat Danielsen sier at personvernet generelt sett er blitt noe svekket i Norge, ettersom ytringsfrihetens posisjon er styrket.- Det fins eksempler på for liberale dommer, der pressen er blitt for snilt behandlet. Men i andre sammenhenger har personvernet blitt noe styrket, mener advokaten. Flere PFU-klager Reduksjonen i antall søksmål mot pressen skyldes i hvert fall ikke at publikum er mindre klagebevisste enn før. Antallet klager til Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser nemlig en økende tendens. I 1994 kom det inn 171 klager - de siste årene har antallet vært over 200. I toppåret 1999 kom det 218 klager. I fjor var tallet 202. Antallet brudd på god presseskikk holdes seg relativt stabilt.- Jeg leser ikke dette som et signal om at pressens etiske standard er lavere enn før. Tvert om er det en ønsket utvikling at flere klager, understreker generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund.Han mener økningen har tre årsaker: Klageordningen er mer kjent nå enn tidligere - medieetikk er blitt en viktigere del av den offentlige debatt - og PFUs myndighetsområde er blitt utvidet til å omfatte alt som publiseres i landet.- Norge har verdens beste presseetiske selvdømmeordning, mener Kokkvold.