KARI PEDERSENGIDSKE STARK (foto) kari.pedersen@bt.noFor litt over to uker siden sto Terje Søviknes fram i media og snakket åpent om ryktene det har gått om ham. Et av disse handler om voldtekt.— Var det denne voldekthistorien ryktene handlet om?- Det er naturlig å koble disse tingene sammen, det ser jeg.- Hva er din reaksjon på hennes tale?- Sjokk og vantro. Både over at slike bekyldninger blir fremsatt for åpen scene og at dette verken er tid og sted for en slik sak. En voldtekt er en sak for politi og rettsapparat.- Cathrin Rustøen beskylder partiet for å skyve saken under teppet, etter at hun har tatt opp saken med Siv Jensen. Har partiet sviktet?- Partiet kan ikke opptre som privat dommer og etterforsker. Dette må være en sak for politiet, fastholder Søviknes. Terje Søviknes tok straks etter talen kontakt med sin advokat Oscar Ihlebæk. På spørmål om eventuelle reaksjoner fra hans side henviser han til Ihlebæk.Ihlebæk har følgende kommentar:- Hvis det faktisk har skjedd en voldtekt, går jeg utifra at den saken blir fulgt opp på vanlig vis.- Hvis ikke dette blir politisak, kan det være aktuelt å gå til injuriesøksmål? Også politisk offentlige personer har krav på et rettsvern. Man kan ikke stigmatisere et menneske på denne måten uten å stå til ansvar for det man sier, sier Oscar Ihlebæk.

Les mer om voldtektsanklagen «Jeg ble voldtatt»Cathrin Rustøens taleRustøen: - Ble truet på livet før møtet

Les mer om reaksjonene: Søviknes: - En sak for politiet, ikke partiet Hagen: - Kjent med løsaktige påstander Aarebrot: - Grotesk av Frp-ledelsen Politiet vil etterforske påstandene

Terje Søviknes er sjokkert over voldtektspåstanden fra Cathrin Rustøen.