– Jeg håper Bergen er en like fin by som i dag, men jeg frykter at halve Bergen er flyttet til Oslo.

– Hvordan skal vi unngå det?

– Det må være noe å gjøre hele året her i byen, ikke bare noen uker under Festspillene om våren og BergArt om høsten. Et levende og rikt kulturtilbud er viktig. Skal folk ha lyst å bo og leve i Bergen, må det skje noe hele året.

EIRIK BREKKE