— Nå aner jeg ikke lenger, sier Erik Blindheim Andersen, som har bodd i samme vei siden 1961.

Først bodde han i Bevervegen i Fana kommune. Så skiftet veien navn til Søre Bevervegen, for så å bli endret til Bevervegen igjen. I 1998 ble det bestemt at det offisielle navnet var Beverveien. Men bare to år senere het det seg at Beverveien skulle bli til Bevervegen igjen. Går du gjennom veien/veien i dag, står det Beverveien på det offisielle skiltet i den ene enden. I andre enden viser skiltet der at det heter Bevervegen.

Sædalsvegen eller -veien?

Men de er ikke alene om navneforvirring på Skjold. I Sædalen heter det på de kommunale skiltene Sædalsvegen. Men naboveien bærer offisielt navnet Nye Sædalsveien. Lenge het det Øverlia ved Birkelundsbakken, for så å skifte til Øvrelien. Nå heter det Øvrelia igjen, selv om veinavn i denne bydelen i Bergen skal skrives på bokmål.

— Ingenting i veien

Egentlig er alt etter boken, bekrefter kommunens mann i gatenavnsaker. Ingenting er i veien med de eksemplene BT trekker frem.

— Alt har en forklaring, sier overingeniør John I. Monsen ved Etat for plan og geodata i Bergen kommune.

Han forklarer at i gamle Fana kommune het det veg og lia på veinavn. I 1998 bestemte imidlertid Bergen kommune at man skulle benytte seg av bymål på veinavn i store deler av Bergen. Og sunnhordlandsk og nordhordlandsk der det var mer naturlig. Og så skulle bydelsstyrene ha den endelige avgjørelsen.

Slutt på veg

Det førte til at det ble slutt på veg og lia de fleste steder. Unntatt langt sør i Fana og nord i Åsane.

— Men i Fana protesterte flere beboere etter at endringene kom. Man var for eksempel blitt vant til å bo i Øvrelia, og ville fortsette med det, sier Monsen.

Navnemyndighetene ga etter for press i 2000. I Fana ble det bestemt at endringene bare skulle gjelde for veinavn vedtatt etter 1998. Følgelig ble Beverveien til Bevervegen igjen. Og Øvrelien til Øvrelia. I Åsane var det imidlertid ingen som protesterte, så der gjelder endringen av 1998. Og på Bønes fikk man også noen rare utslag fordi området nå hørte til en annen bydel.

Men både veg og vei?

- Men dette forklarer ikke hvorfor det finnes veiskilt i samme vei, både med veg og vei?

— Nei, det skyldes at det i 1998 ble bestemt at selv om navnene offisielt ble endret, skulle man ikke skifte ut veiskiltene før de var slitt eller skadet. Rett og slett av økonomiske årsaker, sier Monsen.

- Nå er bydelsstyrene borte. Hvem avgjør da navn på nye veier, gater, lier og plasser i Bergen?

— Det er Etat for plan og geodata som foreslår nye navn. Og så fatter byrådet endelig vedtak. De følger som oftest våre innstillinger.

- Hvordan kommer dere frem til nye navn?

— Vi vil helst bruke navn som er brukt på stedet gjennom historien. Derfor holder vi oss til sentralt stedsnavnregister. Og finner vi ikke noe, tar vi gjerne kontakt med tidligere grunneiere. Det har vært få nye veinavn de siste årene. Faktisk bare ett i år, Revahjellane i Arna. Og så arbeider vi med et navn på Laksevåg akkurat nå.

RETT? I andre enden kan Erik Blindheim Andersen konstatere at Beverveien er blitt til Bevervegen.
RETT: Det er rett, etter kommunens regler, å skrive Sædalsvegen med G fordi veien eksisterte før 1998.
RETT: Men det er også rett å skrive Nye Sædalsveien fordi veien ikke eksisterte i 1998.