Det er den klare beskjeden fra helse— og sosialbyråd Trude Drevland (H).

Hun henviser Eikelund-elevene til Stortingets billighetserstatningsordning.

— Det er trist og beklagelig hver gang en ny overgrepssak mot barn kommer på bordet. Men Bergen kommunes erstatningsordning for barnehjemsbarn omfatter bare 11 navngitte institusjoner. Det var disse institusjonene som ble gransket av vår granskningsinstitusjon. Så vidt jeg kjenner til omfatter heller ikke den statlige erstatningsordningen spesialskolene. Derfor kan jeg ikke gjøre annet enn å henvise disse barna til den generelle billighetserstatningsordningen, sier byråden.

— Men Oslo og Stavanger har utvidet ordningen til også å gjelde andre institusjoner enn barnehjem?

— Bergens kommunes erstatningsordning var en pionerordning. Bergen tar det økonomiske ansvaret for alle barn som bodde på barnehjem i Bergen uansett hvilken kommune de opprinnelig kom fra. Det gjør så langt jeg vet ikke Stavanger og Oslo, påpeker Drevland.