— Vi har jobbet aktivt med rekrutteringen, forteller dekan Ole-Gunnar Søgnen på avdeling for ingeniørutdanning ved Høgskolen i Bergen.

Han anslår at 20 prosent av søknadene kommer på grunn av konkrete tiltak for å markedsføre skolen.

I år kan skolen tilby to nye studietilbud for ingeniører.

— Kommunikasjonsteknologi og energiteknologi kommer i tillegg til de etablerte kursene, forteller han.

Tilbudene svarer på samfunnets behov i det «trådløse samfunn» og etterspørsel fra olje og energisektoren.

— Derfor har vi klart å rykke fra Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Sør-Trøndelag, sier Søgnen.

Spent student

I går møtte alle nye studenter ved Høgskolen i Bergen til åpningsseremoni i Grieghallen.

— Media har skrevet mye om at det er mangel på ingeniører, sier Katrine Hjertnes (19).

Nå gjør hun noe med saken, og har meldt seg oppi energiteknologi for de neste fem årene.

— Studiet virker spennende, og jeg er særlig interessert delen med matematikk, forteller hun.

Fremtiden ser lys ut med tanke på jobbmuligheter, selv om Hjertnes ennå ikke vet hva hun vil arbeide med.

— Utdannelsen gjør at jeg kan jeg bli forsker, jobbe med petroleumsvirksomhet eller energiutvinning.

Et skapende yrke

Ingeniører bruker kunnskap i realfag koblet med praktisk innsikt for å løse teknologiske problemstillinger.

— Man kan konstruere skip og bygninger, utvikle en databrikke eller nye kjemiske legeringer, forteller Ole-Gunnar Søgnen.

Bygger man et skip skal ingeniøren sørge for at det flyter, tåler påkjenninger og tilfredsstiller krav om sikkerhet.

— Matematikere lærer mye teori, men ikke hvordan man kan anvende den i praktiske situasjoner. Ingeniører kan derimot se resultater raskt, og får lov til å være kreative, sier Søgnen.

Vil utvide tilbudet

Stor etterspørsel etter fagfolk gjør at Høgskolen i Bergen ønsker å utvide tilbudet.

— Neste skritt er å etablere et nytt studium innen olje og gass på Straume på Sotra, sier han.

Skolen har søkt om å få starte 40 nye plasser allerede til neste høst.

— Denne høsten begynner de også med en egen teknologilinje ved Sotra videregående skole, så jeg har tro på at vi kan skaffe nok studenter, sier han.

TOGER TIL SKOLEN: Katrine Hjertnes (19) og flere hundre andre ingeniørstudenter møtte i går til studiestart i Grieghallen, før de gikk i samlet flokk til Høgskolen i Bergen. FOTO: ODD MEHUS
Odd Mehus