INGIBJÖRG MEYER-MYKLESTAD

Selskapet har inngått en samarbeidsavtale med et indisk konsulentfirma for å sikre rekrutteringen. Fra før av har selskapet 10 indere i arbeidsstaben som totalt teller 150. Da selskapet ble etablert i 2004 var det fire ansatte.

— Med den kapasitetsutfordringen vi har i Norge i dag, må bedriftene ut av landet for å søke etter ingeniørkompetanse, sier Morten Leikvoll i Necon (Norwegian Engineering and Consulting AS).

Leikvoll mener høykonjunktur i oljesektoren, samt sviktende fokus på realfag og ingeniørutdanning i Norge er hovedårsakene til den høye etterspørselen etter ingeniører.

Selskapet hadde i fjor en omsetning på 32 millioner kroner. Resultatet før skatt var på 3,3 millioner kroner.

Ved utgangen av mai i år var omsetningen på 25 millioner kroner. Forventet omsetning ved årets utgang er 70 millioner kroner.