I dag er det to år siden lasteskipet MS «Server» grunnstøtte og sank ved Hellisøy fyr utenfor Fedje.

Forskipet som ble tauet bort er for lengst blitt spiker, men akterskipet ligger igjen.

Kystverket påla forsikringsselskapet Gard, som hadde forsikret det kypriotiske skipet, å fjerne akterskipet. Det kravet har Gard så langt avvist. Årsaken er at de hevder at kostnadene de er pålagt å dekke etter forliset, vil bli overskredet dersom de setter i gang en hevingsoperasjon.

— Vi ønsker ikke å kommentere enkeltsaker i media, sier direktør i Gard, Svein Buvik.

Han sier likevel at de ennå ikke har fått det endelige erstatningskravet fra Kystverket.

Hvor mye en eventuell hevingsoperasjon vil koste er det ingen som vet med sikkerhet. De første anslagene var at det ville koste et sted mellom 60 og 80 millioner kroner.

Frykter presedens

På Fedje ønsker de vraket fjernet, men ordfører Kristin Handeland konstaterer at «Server» fortsatt ligger i fjæresteinene.

 • Vi har et annet vrak som vi er opptatt av å få fjernet, og «Server» har nok ikke vært det vi har lagt størst press på nå. At vi vil ha det bort, er vi likevel helt klare på, sier Handeland.

Den samme oppfatningen har Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Kystverket ba Fylkesmannen vurdere eventuelle konsekvenser ved å la akterskipet ligge. Fylkesmannens konklusjon var krystallklar.

 • Vi har en prinsipiell vurdering av denne saken, og vi vil ha vraket bort, sier Stein Byrkjeland, rådgiver i naturforvaltning hos Fylkesmannen.

Bakgrunnen for Fylkesmannens prinsipielle holdning er at vraket ligger i et naturreservat. På en av holmene ved vraket hekker en av de største gråmåsekoloniene i hele Hordaland.

 • Selv om akterskipet er tømt for olje, og ikke utgjør noen forurensningsfare, er dette å regne som forsøpling av et naturreservat, sier Byrkjedal.

Han understreker at all form for forsøpling i et naturreservat er forbudt.

 • Dersom Fylkesmannen ga dispensasjon i dette tilfellet, ville det gitt et veldig uheldig signal, sier han.

Statens krav snart klart

Han forstår at en hevingsoperasjon vil koste mye.

 • Men en dispensasjon på grunn av kostnadene kan gi presedensvirkning, sier Byrkjeland, som mener at en slik prinsipiell avgjørelse ikke kan fattes av dem.
 • Vi har et regelverk å forvalte, og skal det eventuelt gis dispensasjon her, må saken løftes opp på politisk nivå, sier han.

Det betyr i så fall at saken havner hos miljøvernminister Erik Solheim.

 • Det har nå gått såpass lang tid siden vi sendte vårt brev, at vi snart må be om en tilbakemelding på hvor saken står, sier Byrkjeland.

Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly, sier at også de har som utgangspunkt at akterskipet skal bort.

 • Vi skal komme tilbake til denne problemstillingen når kravet mot Gard er formelt oversendt, sier Ly.

Han erkjenner at det har tatt tid å få kravet sluttført.

 • Dette er en kompleks sak, og det tok også tid før kravet etter «Rocknes» ble ferdig. Nå er vi helt i sluttfasen, og i løpet av vinteren vil vi være klar til å sende kravet, sier Ly.

Han kan ikke si nøyaktig hvor stort kravet vil være, men bekrefter at de tidligere anslagene på omkring 200 millioner kroner ikke er langt unna. I tillegg til dette kommer kostnadene til håndteringen av forskipet, som Gard selv har dekket.

— Hva om Gard har rett i at en heving vil gå ut over totalbeløpet på 240 millioner som de skal dekke?

— Da kommer en eventuelt inn på hvordan en heving skal finansieres, men jeg synes det er for tidlig å spekulere i dette nå, sier Ly.

 • Når kan vraket tidligst bli hevet?
 • Nei, det tør jeg ikke ha noen mening om i dag.
INGEN AVKLARING: Om akterdelen av MS "Server" noen gang blir hevet er fortsatt uklart. Mye tyder på at staten i så fall må ta hele eller deler av regningen. En hevingsoperasjon er foreløpig anslått til å koste et sted mellom 60 og 80 millioner kroner.
Bergens Tidende