Jentens onkel ville forsøke å få med seg trettenåringen og hennes fire døde familiemedlemmer over grensen til Irak. Slektningene vil begrave familien i hjembyen Suleimaniya. Men den norske ambassaden i Syria aner ikke om onkelen har lykkes i å krysse grensen.

- Familien ønsker ikke at ambassaden skal engasjere seg, og det respekterer vi. Men ambassaden står gjerne til tjeneste dersom det skulle være behov for det, sier pressetalskvinne i Utenriksdepartementet, Anne Lene Dale Sandsten.

Onkelen, som bor i Tyskland, er jentens nærmeste gjenlevende familiemedlem. Hun har ingen annen familie i Norge. Men Utlendingsdirektoratet slår fast at dersom hun ønsker å komme tilbake til Norge, er det ingen hindre for det.

- Det viktigste er at hun blir tatt hånd om i den situasjonen hun er i. Dersom hun gir uttrykk for at hun vil til Norge, så vil det bli lagt til rette for det, sier Karl Erik Sjøholt, avdelingsdirektør i UDI.

Hvis jenten kommer tilbake til Norge, vil det bli oppnevnt en verge for henne. Men dersom hun blir boende i Nord-Irak, har ikke norske myndigheter noe ansvar for å skaffe henne verge.

Årsaken er at jenten ikke var norsk statsborger, men bare hadde oppholdstillatelse i Norge.

- Dette er en vanskelig problemstilling. Hvis vedkommende blir værende i utlandet en tid uten å melde flytting, blir det en skjønnsmessig vurdering om hun fortsatt har opphold i Norge, sier overformynder i Bergen, Marianne Karlsen.