— Vi ønsket ikke å byråkratisere systemet mer enn nødvendig. Dermed ble det enklest ikke å innføre en ordning med venteliste, sier avdelingsdirektør Tone Mørk i Rikstrygdeverket.

Er legen populær, er det flaks som avgjør om du får legen eller ikke.

— Ja. Er det ledig kapasitet hos legen, fyller vi plassen på direkten. Men om en lege har kapasitet, endrer seg fra dag til dag, sier Anne Grete Schrøder ved Fylkeslegekontoret i Hordaland.

Er folk uheldige, anbefaler hun at de venter et par dager før de ringer igjen.På landsbasis har 2500 av 3800 leger ledig kapasitet.