Bergen tingrett er enstemmig i sin dom og slår fast at Øyvind Hauge ikke er noen varsler. Han har tapt på alle punkter og må også betale saksomkostningene.

Erstatningssaken etter bråket ved Sandviken startet 13. mai i år. Øyvind Hauge (34) og Helse Bergen sto mot hverandre i saken som dreier seg om hvorvidt Hauge er en varsler eller ikke. Om han er blitt straffet for å ha gått til media, var også et tema i saken.

Krevde erstatning

Hauge krevde erstatning fra Helse Bergen fordi han mente seg utsatt for såkalte gjengjeldelseshandlinger etter å ha sagt fra om kritikkverdige forhold. Gjengjeldelser mot en varsler er forbudt etter Arbeidsmiljøloven.

Etter at Hauge sto frem i februar 2006, har flere andre gått ut med kritikk mot forholdene ved Sandviken sykehus. Hauge har tidligere betegnet tiden fra høsten 2006 og frem til rettssaken startet i dag som den vanskeligste i sitt liv.

— Her er det ingen vinnere

Informasjonsdirektør i Helse Bergen, Mona Høgli er fornøyd med rettens avgjørelse.

— Det har vært en veldig vanskelig sak for alle som har vært involvert. Sånn sett er det ingen vinnere, sier hun.

— Det er klart det har vært vanskelig med så mye oppmerksomhet rundt saken. Tidligere har jo denne saken stort sett levd i media. I rettslalen fikk Helse Bergen en mulighet til å legge frem vår side av saken, uten å være bundet til taushetsplikten knyttet til ansatte.

— Hvordan har dere sett for dere utgangen av denne saken?

— Vi hadde ingen forventninger, sånn sett. Retten må gjøre sine vurderinger.

— Hvordan oppleves det å ha avsluttet saken?

— Vi får jo se om den er avsluttet. Det er opp til den andre parten.

- Til Høyesterett

Arbeidsrettssaken i Bergen tingrett er den første skikkelige «varslersaken», etter at Arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2007 fikk nye bestemmelser om ansattes ytringsfrihet, ment som et vern for såkalte varslere.

Øyvind Hauge har tidligere sagt til Bergens Tidende at han om nødvendig vil ta saken helt til Høyesterett.

Silje Robinson