Det er resultatet etter at kommunen og fylkeskonservatoren har blitt enige om hva som skal bevares av gamleskolen.

Frem til nylig har de to instansene vært uenige om hvor mye som kan rives. Fylkeskonservatoren ønsket opprinnelig at både vaktmesterboligen og høyblokken ble stående.

Kom til enighet

Kommunen ville derimot rive vaktmesterboligen, og fryktet at rivearbeidet og bygging av ny skole ville bli utsatt hvis dette ikke gikk gjennom

— Det har vært litt uoverensstemmelser, og vi kom i begynnelsen med våre råd. Men vi har ikke noen problemer med det vi er blitt enige om nå, sier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.

Den enigheten betyr at høyblokken blir stående, mens vaktmesterboligen rives.

— Vårt synspunkt var at man skulle bevare deler av Landås skole, og med det bevare anlegget som institusjon i bydelen. Så lenge det blir ivaretatt, er det ingen uenigheter, sier han.

Tar vare

Skolebyråd Harald Victor Hove (H) er fornøyd med utviklingen.

— Jeg er glad for at vi nå er kommet til enighet om rivning, slik at den nye skolen kan komme på plass så fort som mulig.

Hove sier kommunen selvsagt skal tavare på kulturminnene i Bergen.

— Men i denne saken tenker jeg at det er langt viktigere å verne om de barna som skal gå på skolen enn bygget i seg selv. Det som også er viktig å ha med seg at klagefristen på rivningsvedtaket ennå ikke har løpt ut, så alt er ikke spikret helt enda, selv om det ser lyst ut.