Noe utbytte til aksjonærene tillater konjunkturene ikke.

Den lave dekningen reflekterer det store volumfallet i markedet. Markedene er fremdeles usikre og det vil ta ytterligere noe tid før ratene bedres vesentlig.

Slik lyder forklaringen etter at styret i tørrlastrederiet Wilson presenterte røde tall i 2009-regnskapet.

Driftsresultatet både i 4. kvartal 2009 og resten av året gikk var preget av inntektsfall. Driftsinntektene har falt med nesten en tredjedel sammenlignet med 2008.

I fjerde kvartal hadde selskapet en kontraktsdekning på knapt 50 prosent. Mot 70 på det jevne, er andelen historisk lav. Trøsten er at driften har tatt seg opp siden tredje kvartal, som var verre både når det gjelder dekning og antall seilingsdager.

I løpet av mars vil det inngår selskapet endelig avtale med hovedaksjonær Caiano AS om et avdragsfritt lån på 75 millioner kroner. Samtidig har selskapet også avtalt en toårig utsettelse av en nedregulering på 45 millioner kroner.

— Likviditetstilførselen styrker konsernets arbeidskapital og er en buffer for å sikre oppfyllelse av større finansielle forpliktelser, skriver styret i sin rapport.