Tirsdag ettermiddag gikk det galt for Tide-bussen til Fanahammeren. Bussen havnet i grøften på den smale Titlestadvegen. Småbarnsforeldre mener deler av veien er livsfarlig.

— Vi ser nesten daglig farlige situasjoner akkurat her, sier småbarnsmoren Silje Helen Håland. Hun bor like ved et farlig veikryss på Titlestadvegen.

På den korte veistubben i Fana kjører 1500 biler rundt Stendavatnet hver dag. Mange skolebarn, gående og mosjonister ferdes langs veien.

Satte ned fartsgrensen

I 2011 var Statens vegvesen på befaring.

— Vi så klart at her måtte noen gjøres. Vi satte ned fartsgrensen til 40 km/t på hele Titlestadvegen, sier Tor Høyland, senioringeniør i Statens vegvesen.

Det mener beboerne langs veien ikke er nok.

— Dette er en vei hvor skolebarn går daglig. Da bør den gjøres tryggere med bedre skilting og ved at vegetasjon fjernes. Fartsgrensen er satt ned til 40 km/t, men ellers har lite skjedd, sier Håland.

Farlig kryss

Også beboer Gry Ragnhild Albriktsen mener noe bør gjøres.

— Spesielt ett av kryssene er livsfarlig, sier hun, og legger til:

— Vi etterlyste bedre merking, og at det ble satt opp et speil for å gjøre krysset mer oversiktlig. Ingenting av det vi ba om i 2011 er gjort, sier hun.

Statens vegvesen sier de ikke har ansvar for den kommunale veien som krysser Titlestadvegen.

— Kommunen har ansvar for merking og fjerning av vegetasjon. Vi ga beskjed til de rette instanser i 2011 om akkurat dette krysset, sier Høyland.

Utfordrende veistrekning

Tide bekrefter at Titlestadvegen er utfordrende for sjåførene.

— Uhellet tirsdag ettermiddag skjedde da to av våre busser skulle passere hverandre. Den ene bussen havnet utenfor veien og ble stående fast. Det var ingen større dramatikk, eller personskade, sier Kåre Enæs, kommunikasjonsleder i Tide buss.

Han forteller at sjåførene forbereder seg på den smale veien.

— Sjåførene vet noenlunde hvor det kan bli problemer med møtende trafikk, og tilpasser kjøringen deretter, sier han.

- Ikke bredere vei

Småbarnsmoren Silje Helen Håland mener det ikke nødvendigvis handler om å gjøre veien bredere.

— At bilistene kan kjøre fortere med bedre vei, er nødvendigvis ikke det vi ser som en løsning. Heller at veien sikres bedre og gjøres mer oversiktlig.

— Akkurat i krysset bør det kunne settes opp et speil og gjøre merkingen bedre. Det er stor trafikk over veien av mosjonister og syklende, sier hun.