Etter det Bergens Tidende forstår, vil ikke samarbeidsregjeringen gjøre noen vesentlige endringer i kommunebudsjettet. Kommunene må belage seg på å leve med de rammene som de fikk tildelt av Stoltenberg-regjeringen. Statssekretær Morten Skeie i Kommunal— og regiondepartementet skisserer fire hovedfaktorer som skal være rettesnor for regjeringens kommunalpolitikk:

  • Omstilling og effektivisering
  • Strammere prioritering av oppgaver
  • «Momsnøytralitet» på kommunale tjenester
  • Mer rammefinansiering og mindre øremerking av de statlige overføringene

Skeie hevder det er et stort effektiviseringpotensial i norske kommuner. Kommunene kan levere bedre tjenester til en like lav pris dersom midlene utnyttes bedre.

Må prioritere

— Men det er mitt inntrykk at norske kommuner har en tendens til å vurdere alle oppgaver likt. Kommunene må i stedet være villig til å prioritere. Kanskje er det mulig å privatisere eller sette bort oppgaver til andre, sier Skeie som har vært varaordfører i Hamar kommune. Momsreformen med moms på innkjøpte tjenester har gitt mange kommuner ekstrautgifter.

— Disse utgiftene skal kompenseres. Men regjeringen har dessverre ikke hatt tid til å gjøre noe med dette på neste års budsjett. Han understreker også at regjeringen i Sem-erklæringen har lovet kommunene økt handlefrihet og realvekst i overføringene. Regjeringen vil blant annet redusere de øremerkete tilskuddene. Men den trenger mer tid til å legge om kommuneøkonomien. Neste år vil dette derfor ikke slå særlig ut i budsjettet.

Og som en liten trøst for omegnskommunene rundt Bergen: Regjeringen innser at kommunene rundt storbyene har spesielle problemer. Derfor skal kriteriene for inntektssystemet gjennomgås.