Synnevåg ligger på kirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus med kreft som har spredd seg til skjelettet.

Datteren Åslaug Synnevåg kommer inn mens BT er på besøk. Hun har ikke hørt at ventelisten skal bort fra høsten av.

— Det var helt nytt for meg. Dersom de ikke har nok penger og plasser i dag, har jeg ingen tro på at det skal bli så mye bedre. Jeg frykter at dette vil bli tyngre for de pårørende. Kanskje må vi søke flere ganger, sier hun.

— Dersom jeg kommer meg på beina, blir jeg nødt til å få meg en sykehjemsplass. Jeg kommer meg ikke opp i en rullestol en gang, sukker Jermund Synnevåg fra sykesengen.

Foreløpig har han ikke søkt om plass. Han er en av 28 pasienter på Haukeland i dag som får pleie og venter på å bli sterk nok til å forlate sykehuset.

— Det er frustrerende å ha ferdigbehandlede pasienter liggende på sykehuset mens vi har mange som venter på behandling. Det et dilemma vi står overfor hele tiden, sier oversykepleier Berit Haukeland ved Kirurgisk avdeling.

Hver dag blir de nedringt av mennesker som venter på behandling.

— Bare i dag har jeg hatt minst ti henvendelser. Mange av dem trenger kanskje pleien enda mer. Vi strekker oss langt, men det presser personalet, forteller Hilde Christensen, avdelingssykepleier på Kirurgisk avdeling, post 2. I sommer har det vært ekstra travelt. Bemanningen er redusert med 50 prosent, mens tallet på senger bare er redusert med 22 av totalt 92. I helgene er det 32 færre sengeplasser.

INGEN TILLIT. Jermund Ingvard Synnevåg får behandling for kreft ved Kirurgisk avdeling på Haukeland universitetssykehus. Han må ha sykehjemsplass, men tror ikke det vil bli lettere å få ja på søknad når ventelistene skal bort. (Foto: Tor Høvik)