— Jeg har akkurat fortalt min klient at han ikke blir tiltalt. Han ble selvsagt fryktelig glad og enormt lettet. Det har vært en forferdelig tøff periode, sier Skjetnes advokat Sigmund Z. Berg til bt.no.

Berg er svært kritisk til politiets arbeid i "Sleipner"-etterforskningen.

— Det er veldig merkelig at man ikke differensierte mellom kapteinen og overstyrmannen. Det gjelder forsåvidt også undersøkelseskommisjonen, mener han,

Hordaland politikammer ville tiltale både Olav Skjetne og kaptein Sverre Hagland for uaktsomt drap. Også Hagland slipper nå drapstiltale.

Kapteinen er ifølge hans advokat Per Magne Strandborg tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 151. Det vil si at påtalemyndigheten mener at kapteinen ved uaktsomhet har forvoldt en sjøskade. Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil tre år.

"Er sådan ildebrann, sammenstyrtning, sprengning, oversvømmelse, sjøskade, jernbaneulykke eller luftfartsulykke som i paragraf 148 omhandlet voldt ved uaktsomhet, straffes den skyldige med bøter eller med fengsel inntil 3 år," er den eksakte ordlyden i paragrafen.

— Min kommentar er at vi er glade for at politiets innstilling ikke er tatt til følge. Samtidig er vi skuffet over at det ble tatt ut tiltale i det hele tatt, sier Strandborg.

Bt.no kommer tilbake med mer.