«Det er ikke avdekket tekniske feil ved flyet som kan forklare havariet», slår Norges Luftsportsforbund sin granskningskommisjon fast i sin rapport om dødsulykken på Voss 31. mars i år

.

Kjartan Andvik (33) og Trym Gram-Knutsen (48) mistet livet i ulykken.

Gode værforhold

Luftsportsforbundet har ansvar for å granske ulykker med denne typen fly, og har nå levert sin rapport. Det var avisen Hordaland som først omtalte rapporten.

Mikroflyet med de to erfarne luftsportutøverne ble funnet fastfrosset i Stora Volavatnet i Voss dagen etter ulykken. Da hadde store mannskaper lett etter flyet, som ble meldt savnet tidligere samme dag.

Flyet var totalskadet som følge av sammenstøtet med det islagte vannet. Granskningskommisjonen har konkludert med at verken tekniske feil, værforhold eller helsemessige forhold hos pilot eller passasjer kan bidra til å forklare styrten.

Flyets nødfallskjerm var utløst da det ble funnet, men lå uåpnet. Det er ifølge kommisjonen umulig å si om den er blitt utløst av piloten eller som følge av sammenstøtet.

«Ut ifra foreliggende opplysninger og undersøkelser mener Granskningskommisjonen at årsaken til ulykken kan være tap av kontroll i en situasjon der det kanskje ikke var tilstrekkelig høyde til å kunne gjenopprette kontrollen», skriver de.

Anbefaler varslingssystem

Ut fra denne mulige ulykkesårsaken, har kommisjonen kommet med en tilråding til mikrofly-piloter:

«Mikrofly må opereres på en slik måte at fartøysjef har tid og mulighet til å kunne ta flyet ut i fra eventuelle unormale flystillinger, med tilstrekkelig tids— og høydemargin til å kunne gjenopprette kontrollen over flyet».

De to omkomne og flyet deres ble først meldt savnet da de ikke dukket opp på jobb dagen etter flyturen. Da viste det seg at bilen til en av dem sto parkert på Bømoen, og at flyet var borte.

Nå tilråder granskningskommisjonen mikroflyklubber å innrette seg slik at det samme ikke skjer igjen.

«Mikroflyklubbene og gruppene bør vurdere å etablere ett system hvor den enkelte pilot kan melde inn hvor de har tenkt å fly, og hvor lenge de blir borte, samt navn og mobilnummer til de ombordværende», skriver de.