Ingen bilister ble tatt i promillekontrollen som politiet avholdt på E16 i Ytre Arna i natt. De stoppet og kontrollerte 42 sjåfører i løpet av en times tid.

— Ingen ble tatt med promille og det er vi fornøyd med, sier politibetjent Harald Windheim ved Arna og Åsane politistasjon.

Kontrollen er den første av flere, som det lokale politiet har som en del av en internasjonal kampanje mot ruspåvirket kjøring.

— Norge er medlem av TISPOL, som har aksjonsuke over hele Europa og dette var den første kontrollen her hos oss, sier Windheim.

TISPOL (European Traffic Police Network) er en sammenslutning av trafikkpoliti over hele Europa, som samarbeider for å nå målene om reduksjon av antall ulykker og bedre sikkerhet på veiene. Representanter fra flere av de 29 medlemslandene møttes til fagkonferanse i Oslo i slutten av mai.

Ifølge utrykningspolitiet bidrar en kombinasjon av opplysning og en streng håndheving av reglene til å redusere antall drepte i trafikken, særlig i de tilfeller der rus har vært en årsak.

Politiinspektør Roar Skjelbred Larsen, nestkommanderende i UP er president i TISPOL.

— Aksjonen er en av flere aksjoner som vi har i løpet av året, med fokus på bilbelte, fart og rus, som i denne uken. Dette er aksjoner vi utfører i den ordinære tjenesten. Tallene vil bli rapportert inn etter uken er omme for å se hvilke resultater som er oppnådd. Rapporten går også til EU-kommisjonen, sier Larsen.