KAREN R. TJERNSHAUGEN HILDE KRISTIN STRAND

I går ble studieplasser som fortsatt er ledige etter hovedopptaket til landets universiteter og høyskoler lagt ut på det såkalte «restetorget». Totalt har restetorget 4.000 ledige studieplasser. Men ikke én eneste av dem er på Universitetet i Bergen .

— Det er helt fullt. Der har du forklaringen, sier opptaksleder Svein Jarle Nymark ved Universitetet i Bergen (UiB).

Ny situasjon

På Universitetet i Oslo kan etternølere fortsatt velge mellom syv ulike studier. Universitetet i Tromsø kan tilby ledige studieplasser på hele 44 ulike studier. Her kan du for eksempel fortsatt sikre deg plass på studier i statsvitenskap, engelsk, fysikk eller lærerutdanning. I fjor la UiB ut studieplasser ved en rekke forskjellige studieprogrammer på det historisk-filosofiske fakultet på restetorget. Også i årene før har det vært ledige plasser etter hovedopptaket. Men i år søkte over 1.000 personer flere enn i 2003 om opptak til UiB. Dette tilsvarer en økning på 13,5 prosent.

— Dette er en ny situasjon for vår del. Vi synes det er positivt at Universitetet i Bergen har greid å fylle opp alle plassene gjennom hovedopptaket. Men jeg skjønner jo at det er skuffende for dem som hadde regnet med å skaffe seg en plass på restetorget, sier Nymark.

Fremdeles er medisin studiet med høyest poengkrav i Bergen. 68,4 er poengkravet, eller 60,2 dersom du kommer rett fra videregående skole. Jus er det studiet som opplever størst økning i tallet på søkere. Poengkravet for å komme inn på jus er nå 52,5 for ordinære søkere, noe som er to poeng høyere enn i fjor.

Mye ledig i Sogndal

På Høgskolen i Bergen er det heller ikke mange studieplasser å velge mellom. Poenggrensene for å komme inn ved HiB er generelt høyere enn i fjor, og helsefagene opplever den største økningen i tallet på søkere. Man må ha over 50 poeng for å komme inn på både sosionom, sykepleier og vernepleierstudiet. De som vil bli ergoterapeut eller fysioterapeut må også ha gode karakterer.

HiB har bare ledige plasser på ingeniørutdanningene og på utdanningen i jordskifte. Vil du studere på Vestlandet kan alternativet være Høgskolen i Sogn og Fjordane eller Norsk Lærerakademi på Breistein. Her kan du få plass på alt fra studiet i landskapsplanlegging til bedriftsøkonomi eller allmennlærerutdanning. Høgskolen på Stord har også noen ledige studieplasser.

«Restetorget» fungerer etter et først-til-mølla-prinsipp. Det vil si at de første personene som tar kontakt direkte med lærestedene får plassene, uavhengig av karakterer.