— Markedet har ingen forventninger om kortere perioder med ekstreme priser. Prisbildet ligger omtrent på samme nivå som i fjor, sier informasjonssjef Hartvig Munthe-Kaas i kraftbørsen Nord Pool.

Fyllingsgraden i vannmagasinene målt tidlig denne uken var på 73 prosent, som er noe høyere enn på samme tid i fjor. Samtidig er denne ukens måling 14,7 prosentpoeng under normalen for de siste årene.

Seksjonssjef Olav Vatshelle i BKK Produksjon tror fyllingsgraden vil være langt høyere om bare en uke.

— Fra søndag til tirsdag regnet det like mye som vi normalt får på 14 dager. Dette gir ikke så store utslag på denne ukens statistikk fra NVE, men vi vil få et betydelig løft i neste uke. Da vil fyllingsgraden ligge godt over fjoråret, og sjokkpriser som fra vinteren 02/03 vil ligge langt unna, påpeker Vatshelle.

Han forteller at BKKs magasiner har hatt problemer med å ta unna for alt regnet de siste dagene. Stigende fyllingsgrad har også gitt seg uttrykk i svakt synkende spotpriser på kraftbørsen Nord Pool de siste dagene.

Hartvig Munthe-Kaas mener vi må vente fire uker - til uke 42 - før det kan sies noe mer sikkert om hvordan strømprisene blir i vinter.

— Det hele kommer an på hvordan været utvikler seg frem til da, påpeker han.