Hovedorganisasjonen for handel og tjenester (HSH) og Unio-forbundene satt hos Riksmeklingsmannen til klokken 07 tirsdag morgen for å bli enige om de ansattes lønnsoppgjør.

Dermed slipper 33 ansatte på Haraldsplass Diakonale Sykehus å bli tatt ut i streik.

— Vi er veldig glade for at man nå har falt ned på et resultat der sykepleiere her på Haraldsplass verdsettes likt med de på Haukeland. Vi hadde jo opplevd det helt urimelig dersom det skulle vært en forskjell. Men vi var innstilt på en streik, sier Pål-Inge Sæbø, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund.

22 av de streikerammede er sykepleiere. Også ergo- og fysiotereapeuter ville blitt tatt ut i en eventuell streik.

Bakgrunnen for konflikten var at HSH presenterte et dårligere tilbud enn arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I praksis betyr det at en sykepleier ved Haraldsplass diakonale sykehus, som er en såkalt ideell stiftelse, vil motta en lavere lønn enn en sykepleier i en tilsvarende stilling ved Haukeland sykehus.

— Streiken ville ha utsatt planlagte operasjoner, sier kommunikasjonsrådgiver, Tor Erik Gregersen.