Klokka 10 onsdag formiddag tok arbeids— og inkluderingsminister Dag Terje Andersen imot ledere for fagforbundene til de ansatte i offentlig sektor, samt KS og statens forhandlere. Samtlige parter skal sammen med en arbeidsgruppe ledet av statsråden finne en vei ut av den fastlåste situasjonen knyttet til endringer i den offentlige tjenestepensjonsordningen.

Saken er så komplisert at for å avverge brudd i meklingen, valgte partene natt til onsdag å ta en pause for å sette ned arbeidsgruppen som nå skal prøve å finne svarene.

**Les også:

Forbereder seg på storstreik**

Kort møte – Dette er svært vanskelig spørsmål, og har vært det hele tiden. Derfor skal nå de sentrale personene i forhandlingene sette seg ned med departementet for å finne ut av dette, sa Dag Terje Andersen til NTB idet han var i ferd med å lukke dørene til møterommet.

Møtet ble avsluttet etter en drøy time onsdag formiddag. Da hadde partene bare drøftet hvilke elementer som skal inn i de videre samtalene. Partene skal møtes igjen onsdag klokken 15 for å diskutere den videre framdriften utover kvelden og natten, ifølge lederne Helga Hjetland, i Unio-kommune og Arne Johannessen i Unio-stat.

– Vi har lagt inn en ganske krevende bestilling til vår ærede motpart. De skal nå komme tilbake til oss med beskjed om hvor lang tid de mener vi kommer til å trenge, sier Johannessen.

– Vi sitter ikke her og tuller. Vi tror vi kan finne en annen vei enn den vi har vært på så langt. Og denne nye veien ligger i våre krav, sier Hjetland.

Pensjon sentralt Det er også snakk om enkelte lønnsspørsmål i tariffoppgjøret, men hele veien har det vært endringer i pensjonsavtalen til de offentlig ansatte som har vært den harde nøtten. De fire hovedsammenslutningene, LO, YS, Unio og Akademikerne krever at den nye pensjonsordningen er minst like god som dagens. Det betyr at offentlig ansatte med 30 års opptjeningstid skal være sikret en pensjon på 66 prosent av sluttlønna når de er 65 år.

Staten på den andre siden ønsker en påslagsmodell som gjør at det lønner seg å stå i jobb lengst mulig. Det siste utspillet fra statens side natt til onsdag ble sett på som en provokasjon av arbeidstakersiden, fordi det ikke var noe reelt nytt i utspillet, bare justeringer av tidligere tilbud, ifølge NRK.

– Svært krevende – Dette gjelder ny pensjonsordning for flere hundre tusen arbeidstakere. Vi har holdt på med forhandlinger i flere dager, men det er svært krevende og veldig komplisert, sa meklingsmann Geir Engebretsen etter at forhandlingene var lagt på is klokka 2.15 natt til onsdag.

Han forklarer at forhandlingene ikke har strandet på detaljer, det er hele pensjonspakken for dem i offentlig sektor som det er vanskelig å komme fram til.

DØGNBEMANNET INFORMASJONSTJENESTE: Informasjonsdirektør Robert Rastad oppfordrer publikum til å holde seg oppdatert om streiken på kommunens hjemmesider som har døgnbemanning i forbindelse med en mulig streik fra onsdag morgen.

Partene konsentrerer seg nå utelukkende om pensjonsspørsmålet fram mot den nye meklingsfristen, ved midnatt natt til torsdag. Alle andre spørsmål som det ikke er enighet om er lagt på is inntil pensjonsspørsmålet er løst. Skulle det ikke skje, vil storstreik i offentlig sektor være et faktum fra torsdag morgen. Over 30.000 ansatte vil bli tatt ut allerede på streikens første dag.– Fare for streik er like stor nå, som den var i går, sier Hjetland.

Lek under tilsyn I Bergen kommune er det nær 2700 personer som kan bli tatt ut i streik. I første rekke er det ansatte som er organisert i Unio eller Fagforbundet.

— Streiken vil ramme Bergen kommune svært hardt. Spesielt vil publikum umiddelbart merke er at alle de kommunale barnehagene blir påvirket, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

Du kan lese mer om hvordan streiken rammer Bergen

her.

Sjekk oppdatert liste over hvordan streiken rammer her.

Hva synes du om streikeuttaket for Bergen kommune? Si din mening her.

Heiko Junge / SCANPIX
BERGENS TIDENDE