ARNE COLLIANDER

Sjøkartverket og losen har formelt vært siktet etter forliset i Vatlestraumen 19. januar i fjor. 18 personer omkom.

Også Kystverket har vært etterforsket, men statsadvokat Jarle Golten Smørdal har konkludert med at ingen blir tiltalt.

For Sjøkartverkets del er saken henlagt som «intet straffbart forhold anses bevist». Losen har fått saken henlagt «etter bevisets stilling».

Hordaland politidistrikt innstilte i desember på at Sjøkartverket skulle ilegges foretaksstraff.

Politiet gikk ellers inn for siktelsen mot losen skulle henlegges som «intet straffbart forhold anses bevist», en fullstendig renvaskelse.

Statsadvokat Smørdal har vurdert saken noe annerledes. Han har lagt til grunn at Sjøkartverket ikke utviste grov uforstand i forbindelse med merkingen av bunnforholdene i Vatlestraumen. Det vises til at grunnen «Rocknes» berørte, ligger i rød sektor for Hilleren lykt.

Statsadvokaten viser likevel til at det er avdekket et forbedringspotensial med henhold til hvordan kommunikasjonen mellom Sjøkartverket og Kystverket/losene skal foregå.

Statsadvokaten understreker videre at spørsmålet om kart, merking og lostjenesten bare er en del av et samlet årsaksbilde til ulykken. Politi og statsadvokat har ikke vurdert om det foreligger straffbare forhold rundt skipets konstruksjon, sjødyktighet og lasting.