Bergen kommune slipper å betale 800.000 kroner i bot, som de ble ilagt av politiet i mars. Boten ble senere trukket tilbake fordi det var statsadvokaten som eventuelt måtte straffe kommunen.

Statsadvokaten har nå henlagt saken, skriver BA. Årsaken er at straffen ikke anses å være hensiktsmessig.

6000 bergensere kan ha blitt syke etter at parasitten ble spredt gjennom drikkevannet i Bergen.

— Det er ikke slik at kommunen bevisst har gjort noe straffbart for å oppnå økonomisk gevinst, sier statsadvokat Walter Wangberg til BA.

Han har også lagt vekt på at den nye drikkevannsforskriften først ble innført i 2002.